ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-09-16T12:20:17+00:00

*Τα μαθήματα γίνονται στις ημέρες και ώρες που αναγράφονται, εκτός των επίσημων αργιών, ενώ τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα θα ανακοινωθεί ειδικό πρόγραμμα.

*Τα μαθήματα γίνονται στις ημέρες και ώρες που αναγράφονται, εκτός των επίσημων αργιών, ενώ τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα θα ανακοινωθεί ειδικό πρόγραμμα.